Pult centralizované ochrany

Požární ochrana nejlépe funguje při připojení na PCO